Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Çocukluk çağı beyin tümörleri, çocuklarda görülen tümörlerin önemli bir bölümünü oluşturur ve tedavileri genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Aşağıda, çocukluk çağı beyin tümörlerinin bazı önemli türleri ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi verilmiştir:

1. Medulloblastom: Medulloblastomlar, genellikle posterior fossa olarak bilinen beyinin arka çukurunda yerleşirler. Bu tümörler genellikle kötü huylu olarak kabul edilir, ancak bazı alt türlerinde uzun süreli sağkalım elde edilebilir. Belirtileri arasında baş ağrısı, tekrarlayan kusma, denge bozukluğu ve hidrosefali (beyinde sıvı birikimi) bulunur.

Tedavi: Cerrahi müdahale genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Ameliyat sırasında tümörün tamamen çıkarılması amaçlanır. Cerrahi tedaviye yanıt vermeyen veya risk taşıyan hastalar için radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri kullanılabilir.

2. Astrositom: Astrositomlar hem beyin hem de beyincikte görülebilir ve genellikle iyi huylu tümörlerdir. Belirtileri, tümörün yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir, ancak baş ağrısı, nöbetler ve motor bozukluklar gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Tedavi: Cerrahi, tümörün mümkünse tamamen çıkarılması için kullanılır. Total çıkarılamayan veya nüks eden vakalarda radyoterapi veya stereotaktik radyocerrahi gibi diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

3. Kraniofarengiom: Kraniofarengiomlar, kafatasının ön tarafındaki çukurlarda yerleşir ve genellikle iyi huylu olarak kabul edilir. Ancak, çevre dokulara yapışabilirler ve tekrarlayabilirler. Belirtileri arasında baş ağrısı, görme bozuklukları, hidrosefali ve hormonal bozukluklar bulunur.

Tedavi: Cerrahi, kraniofarengiomların tedavisinde ilk seçenektir. Tümörün mümkün olduğunca çıkarılması amaçlanır. Cerrahi ile total çıkarılamayan veya nüks eden vakalarda radyoterapi veya stereotaktik radyocerrahi düşünülebilir.

4. Ependimom: Ependimomlar genellikle beyin ventriküllerinde veya ventriküllere bağlı alanlarda görülür. Hem iyi huylu hem de kötü huylu tümörler olabilirler. Belirtileri, tümörün yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir ve nöbetler, güçsüzlük, konuşma bozuklukları gibi bulguları içerebilir.

Tedavi: Cerrahi, ependimomların tedavisinde ilk seçenektir ve tümörün mümkünse tamamen çıkarılması amaçlanır. Total çıkarılamayan veya nüks eden vakalarda radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

5. Koroid Pleksus Papillomu ve Karsinomu: Bu tümörler genellikle beyin ventriküllerinde yer alır ve koroid pleksus hücrelerinden kaynaklanır. Koroid pleksus papillomları iyi huylu olarak kabul edilirken, karsinomları kötü huylu olabilir. Belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, görme kaybı ve hidrosefali yer alır.

Tedavi: Cerrahi, tümörün tamamen çıkarılmasını hedefler. Papillomlarda total eksizyon sonrası nüks oranı düşük olsa da karsinomlarda daha sıkı takip ve ek tedaviler gerekebilir.

Çocukluk çağı beyin tümörleri, tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabileceği için erken tanı ve uygun tedavi çok önemlidir. Tedavi yaklaşımı, tümörün tipi, büyüklüğü, yerleşim yeri ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, çocuklarda beyin tümörleri şüphesi varsa bir uzmana başvurmak önemlidir.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?