Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Gökhan Gökçe

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi

1970 yılında Malatya’da doğdum. İlk-orta ve lise tahsilimi Malatya’da tamamladım. 1988 de Malatya’da derece ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1994 tarihinde Tıp Doktoru ünvanını aldım. 1994-1996 yıllarında mecburi hizmetimi Malatya Sağlık Müdürlüğü’nde ODTÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile Eğitim Koordinatörü olarak tamamladım, Çok sayıda hemşire ve 1. basamak hekimine hizmetiçi eğitimler verdim. 1997 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasına başlayarak 2004 yılında Nöroşirurji Uzmanı oldum. 

2012 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansına başladım. 2018 yılında Yüksek Lisansımı Sağlık Politikaları alanında Prof. Dr. Mithat Kıyak tez yöneticiliğinde ” Sağlıkta Dönüşüm Programının Türk Sağlık
Sistemine Etkileri” tezini bitirerek tamamladım.

2003-2004 yıllarında İstanbul’da Sağlık işletmelerinde akreditasyon ve toplam kalite yönetimi alanlarında çalıştım. 2004-2006 yıllarında Malatya Özel Müjde Hastane’sinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, 2006 -2009 yıllarında Malatya Özel Gözde Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet verdim.

2009-2012 Universal Malatya Alman Hastanesinin kurulması ve ruhsatlandırılması için Proje Koordinatörlüğü yaptım. 2009 yılında Malatya Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlu Uzmanı olarak hizmet verdim. 2010-2021 yılları arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi olarak çalıştım. 

2021-2023 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D Başkanı ve Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yaptım. 2023 Yılında Medera Beyin ve Omurga Merkezi’nde Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi olarak hizmet vermeye başladım. Aynı zamanda 2023 yılından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.’da Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Türk Nöroşirurji Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu, TTB üyesiyim. 

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?