Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Omurilik tümörleri, omuriliğin kendisinden kaynaklanan veya omurilik zarından ve sinirlerden gelişen iki ana kategoriye ayrılabilir. İşte bu tür tümörlerle ilgili önemli bilgiler:

Omurilik Tümörlerinin İki Temel Türü:

1. Omurilikten Kaynaklanan Tümörler: Bu tür tümörler omuriliğin içinde gelişir. Omuriliğin dokusundan köken alırlar. Bu tümörler hem iyi huylu (benign) hem de kötü huylu (malign) olabilirler. Omurilik tümörleri, omuriliği etkileyerek felçlere, duyu kaybına, idrar kontrol sorunlarına ve diğer nörolojik sorunlara neden olabilirler.

2. Omurilik Zarından veya Sinirlerden Gelişen Tümörler: Bu tür tümörler omuriliği saran zarlar (meninksler) veya omuriliğe bağlı sinir köklerinden kaynaklanabilir. Örnek olarak, meningiom ve schwannom tümörleri bu kategoriye girer. Bu tümörler de hem iyi huylu hem de kötü huylu olabilirler ve omurilik bölgesine bası yaparak benzer nörolojik belirtilere yol açabilirler.

Omurilik Tümörlerinin Belirtileri:
Omurilik tümörleri, türlerine ve konumlarına bağlı olarak farklı belirtilere yol açabilir. Ancak genel olarak aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Sırt, Boyun veya Bel Ağrısı: Omurilik tümörleri sıklıkla bölgesel ağrıya neden olabilir.

Nörolojik Belirtiler: Omuriliğe bası yapması durumunda, kollarda ve bacaklarda kuvvet kaybı, duyu kaybı veya uyuşukluk gibi nörolojik belirtiler gelişebilir.

İdrar ve Dışkılama Sorunları: Omurilik tümörleri idrar ve dışkılama kontrolünü etkileyebilir, bu da idrar kaçırma veya kabızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Denge Sorunları: Omurilik tümörleri denge sorunlarına neden olabilir, hastalar yürüme güçlüğü çekebilirler.

Tanı Yöntemleri:
Omurilik tümörlerinin tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, omuriliği ve tümörün büyüklüğünü, konumunu ve etkisini ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Biyopsi: Tümörün türünü belirlemek için bazen biyopsi yapılabilir. Bu işlem sırasında tümörden doku örnekleri alınır ve patolojik inceleme yapılır.

Elektrofizyolojik Testler: Sinir işlevini değerlendirmek için elektromyografi (EMG) ve duyu yanıtları (Sensory Evoked Potentials – SEP) gibi elektrofizyolojik testler kullanılabilir.

Tedavi Seçenekleri:
Omurilik tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

Cerrahi Tedavi: İyi huylu tümörlerin çoğu cerrahi olarak çıkarılabilir. Kötü huylu tümörlerde de cerrahi, tümörün mümkün olduğunca çıkarılmasını amaçlar.

Radyoterapi: Radyoterapi, tümörün küçültülmesine veya kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Özellikle kötü huylu tümörler veya cerrahi mümkün değilse radyoterapi kullanılabilir.

Kemoterapi: Bazı tümörler için kemoterapi bir tedavi seçeneği olabilir. Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini kontrol etmek için kullanılır.

Omurilik tümörleri karmaşık ve ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavi yaklaşımı, hastanın tıbbi durumuna ve tümörün özelliklerine göre kişiselleştirilir. Ameliyatlar genellikle mikroskop altında yapılır ve nöromonitörizasyon gibi özel teknikler kullanılır. Tedavi sonrası hastalar düzenli olarak takip edilmelidir, çünkü kötü huylu tümörlerin nüks riski vardır.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?