Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Bu rahatsızlıkların belirtileri, hastaların kol ve bacaklarında istemsiz hareketler, kas sertlikleri (tutukluklar) gibi motor bozuklukları içerebilir. Tedaviye yanıt vermeyen veya ilaç tedavisi ile yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda beyin pili (nörostimülasyon) ameliyatları düşünülebilir. Bu ameliyatlar, hastaların semptomlarını azaltmaya ve ilaç kullanımını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Belirtiler:
Bu tür nörolojik rahatsızlıkların belirtileri şunlar olabilir:
– İstemsiz hareketler: Hasta vücudun farklı bölgelerinde istemsiz ve kontrolsüz hareketler yaşayabilir.
– Tutukluklar: Kas sertliği ve kasların normal şekilde gevşemesi zor olabilir.
– Yürüyüş bozuklukları: Hasta yürürken denge kaybı, düzensiz adımlar veya diğer yürüme sorunları yaşayabilir.
– Konuşma bozuklukları: Hasta konuşurken anlaşılması güç veya anlaşılmaz konuşma sorunları yaşayabilir.
– Yutma zorluğu: Yemek yeme veya sıvı içme esnasında güçlükler olabilir.
– Hallüsinasyonlar: Görsel veya işitsel yanılsamalar yaşanabilir.

Tanı:
Tanı genellikle nörolojik muayene ve semptomlara dayanarak konur. Ancak hastanın nörolojik durumunu daha ayrıntılı olarak değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri gerekebilir.

Tedavi:
Tedavi, hastanın semptomlarının şiddetine ve tipine bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

1. İlaç Tedavisi: İlk aşamada, ilaç tedavisi ile semptomların kontrol altına alınması denenebilir. Bazı nörolojik rahatsızlıkların semptomları ilaçlarla düzeltilir veya hafifletilir.

2. Cerrahi Tedavi (Beyin Pili): İlaç tedavisine yanıt vermeyen veya ilaçların yan etkileri nedeniyle tolere edemeyen hastalarda beyin pili veya nörostimülasyon ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatlar sırasında, beyne veya belirli sinir merkezlerine elektrotlar implante edilir ve bir pil cihazı tarafından uyarılırlar. Bu, hastaların semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir.

Ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat sonrası takip, bu tür tedavilerin başarısını artırmada önemlidir. Hangi tedavi seçeneğinin en uygun olduğu, hastanın spesifik durumuna ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?