Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Hidrosefali (hidrosifalus), beyin-omurilik sıvısı (beyin sıvısı veya serebrospinal sıvı) dolaşımının veya emiliminin bozulması sonucu beyin içindeki ventriküllerin veya karıncıkların (ventriküller) içinde bu sıvının biriktiği bir durumdur. Hidrosefali birçok farklı nedenle oluşabilir ve yaşamın farklı dönemlerinde görülebilir. Tedavi seçenekleri de hidrosefalinin nedenine ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte hidrosefalinin tedavi yöntemlerinden bazıları:

1. Şant Ameliyatı (Shunt Surgery): Hidrosefali tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri şant ameliyatıdır. Bu işlemde, beyin içinde biriken fazla sıvının drenajını sağlamak için bir şant adı verilen ince bir tüp veya kateter kullanılır. Kateter, beyin ventriküllerinden veya hidrosefali bölgesinden başka bir vücut boşluğuna (genellikle karın boşluğuna) veya bazen göğüs boşluğuna yerleştirilir. Şant, fazla sıvının vücutta yeniden emilmesini veya atılmasını sağlar. Bu şekilde beyindeki sıvı birikimi kontrol altına alınır.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi: Bu yöntemde, bir endoskop kullanılarak beyin ventriküllerine veya üçüncü ventrikül olarak adlandırılan beyin boşluğuna bir delik açılır. Bu delik, beyin-omurilik sıvısının akışını sağlayarak hidrosefaliyi tedavi eder. Bu prosedür özellikle bazı hidrosefali türlerinde kullanılır ve uygun hastalar için seçenek olabilir.

3. Tümör veya Tıkanıklık Tedavisi: Hidrosefaliye yol açan tümörler veya tıkanıklıkların tedavisi, hidrosefalinin nedenine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir veya tıkanıklıklar giderilebilir. Bu şekilde tümör veya tıkanıklığın ortadan kaldırılması, beyin-omurilik sıvısının normal akışını geri kazandırabilir.

4. Normal Basınçlı Hidrosefali Tedavisi: Bu tür hidrosefalinin tedavisi genellikle şant ameliyatı veya endoskopik üçüncü ventrikülostomi ile yapılır. Ayrıca bazı hastalarda lomber ponksiyon (belden sıvı alma işlemi) ile tedaviye yanıt değerlendirilebilir.

Tedavi seçimi, hastanın yaşına, hidrosefalinin türüne, nedenine, semptomlarına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak yapılır. Tedavi sonrası hastaların düzenli takip edilmesi önemlidir. Hidrosefalinin erken tanı ve tedavisi, beyin dokusu üzerindeki baskıyı azaltarak semptomların düzelmesini sağlayabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?