Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Beyin tümörleri, birçok farklı semptom ve belirtilere neden olabilir. Bu semptomlar arasında en sık görülenler şunlardır:

 • Baş ağrısı: Beyin tümörleri genellikle baş ağrısı ile başlar ve bu baş ağrısı sıklıkla kronik ve şiddetli olabilir.
 • Bulantı ve kusma: Beyin tümörleri, içinde bulunduğu bölgedeki basınç artışına neden olarak bulantı ve kusmaya yol açabilir. Aynı zamanda denge bozukluğuna da neden olabilirler.
 • Nöbetler: Beyin tümörleri, sinir hücrelerinin normal işlevlerini bozarak nöbetlere neden olabilir. Bu nöbetler bölgesel veya tüm vücudu içerebilir.
 • Konuşma, görme ve işitme bozuklukları: Beyin tümörleri, bu duyuların kontrolünü sağlayan bölgelere baskı yapabilir ve bu nedenle konuşma, görme ve işitme problemlerine yol açabilir.
 • El ve/veya ayaklarda güç kaybı: Beyin tümörleri, vücuttaki hareketi kontrol eden bölgelere etki edebilir ve bu da el ve ayaklarda güç kaybına neden olabilir.
 • Farklı türlerde felçler ve duyu kaybı: Beyin tümörleri, farklı türlerde felçlere ve duyu kaybına neden olabilir.
 • İdrar ve gaita kaçırma: Beyin tümörleri, idrar ve gaita kontrolünü sağlayan bölgelere baskı yapabilir ve bu kontrolün kaybına neden olabilir.

Tanı Yöntemleri:
Hastaların bu tür semptomlarla doktora başvurması durumunda, tanı koymak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 1. Nörolojik Muayene: Doktorlar öncelikle hastanın nörolojik durumunu değerlendirecektir. Bu muayene sırasında zihinsel fonksiyonlar, koordinasyon, konuşma, görme, işitme ve motor beceriler incelenecektir. Bu muayene, tümörün etkilediği beyin bölgelerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 2. Görüntüleme Yöntemleri: Beyin tümörlerinin teşhisinde yaygın olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanılır. MRG, tümörün boyutu, konumu ve yapısı hakkında detaylı bilgi sağlar. Bazı durumlarda, kontrast madde enjeksiyonu ile yapılan kontrastlı MRG, tümörün daha belirgin görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca MR spektroskopisi, tümörün içindeki moleküler bileşimi incelemek için kullanılabilir.
 3. Fonksiyonel Görüntüleme: Fonksiyonel MRG, beyindeki önemli bölgelerin (örneğin, konuşma merkezi ve motor merkezler) tümörle olan ilişkisini değerlendirmek için kullanılabilir.
 4. Biyopsi: Beyin tümörünün cinselini ve kötü huyluluğunu kesin olarak belirlemek için biyopsi gerekebilir. Bu, beyindeki anormal dokudan örnek alınması işlemidir. İğne biyopsisi veya stereotaktik iğne biyopsisi gibi yöntemler kullanılarak yapılabilir.
 5. Vücut Diğer Bölgelerindeki Kanser Değerlendirmesi: Beyin tümörünün başka bir yerden metastaz yapma olasılığı varsa, PET BT, sintigrafi veya tüm vücut MRG gibi ek tetkikler gerekebilir.

Bu tanı yöntemleri, beyin tümörünün türünü, konumunu ve tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Tedavi planı bu tanısal bilgilere dayanarak oluşturulur.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?