Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Online Görüşme Formu

Beyin tümörleri, beyinde anormal hücrelerin büyümesi ve kitle oluşturması durumunu ifade eder. Beyin tümörleri iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanserli) olarak ikiye ayrılır. Bu tür tümörlerin oluşma nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri vardır. Örneğin, yoğun radyasyona maruz kalmak veya sigara içmek gibi risk faktörleri tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı insanlarda aile geçmişi veya genetik sendromlar, beyin tümörleri riskini artırabilir.

Tümörler, ya beyinin kendi dokularından kaynaklanan birincil tümörler olabilir ya da vücudun diğer bölgelerinden sıçrayarak ikincil tümörler oluşturabilir.

Birincil beyin tümörleri genellikle beyinin kendi hücrelerinden veya beyin zarlarından, kranyal sinirlerden, hipofiz bezinden veya pineal bezden kaynaklanır.

Menenjiom, genellikle beyin ve omuriliği saran zarlar üzerinde gelişen bir tür tümördür. Bu tümörler genellikle iyi huylu olup, nadiren kötü huylu hale gelebilirler. Yavaş büyürler ve genellikle yıllar içinde belirtiler gösterirler. Bu tür tümörler genellikle beyin yüzeyinde yer alsa da, bazen beyin içinde derin bölgelerde bulunabilirler.

Vestibüler Schwannom, iç kulaktan beyine giden denge ve işitme ile ilgili sinirlerde gelişen iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler yavaşça büyür ve denge sorunlarına ve işitme kaybına neden olabilir.

Glial tümörler, astrositler ve oligodendrositlerden kaynaklanan beyin tümörlerini içeren bir grup tümördür. Bu tümörler hem iyi huylu hem de kötü huylu olabilir ve grade derecelendirmesi kullanılarak sınıflandırılır. Grade 1 en iyi huylu iken, grade 4 en kötü huylu tümörleri temsil eder. Bazı tümörler her zaman kötü huylu iken, bazıları genellikle iyi huylu olabilir ancak bazen daha agresif hale gelebilirler. Tümörlerin büyüme hızları patolojik özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ependimomlar hem beyinde hem de omurilikte görülebilen tümörlerdir ve bazıları iyi huylu, bazıları kötü huylu tümörlerdir. Bu tümörler beyin omurilik sıvısı ile diğer merkezi sinir sistemlerine yayılabilir.

Medulloblastomlar, çocuklarda en sık görülen kötü huylu beyin tümörlerindendir ve beyin arka çukurunda başlar. Omurilik sıvısı boyunca yayılma eğilimindedirler ve yetişkinlerde daha az sık görülürler.

Kraniofarenjiomlar, hipofiz bezi yakınında gelişen iyi huylu tümörlerdir ve vücudun birçok işlevini kontrol eden hormonları etkileyebilirler. Yavaşça büyüdükçe, hipofiz bezini ve çevresindeki yapıları etkileyebilirler.

Koroid pleksus tümörleri, ventriküller içinde gelişen ve genellikle iyi huylu olan tümörlerdir ve çoğunlukla çocukluk çağında görülürler.

Hipofiz bezinde gelişen pitüiter adenomlar, genellikle iyi huylu tümörlerdir ve hipofiz hormonlarını etkileyebilirler. Bu, vücudun çeşitli bölgelerinde belirtilere neden olabilir. Büyüdüklerinde görme sinirlerine baskı yaparak kısmi veya tam körlüğe neden olabilirler.

Metastatik tümörler ise başka bir yerde başlayan kanserin beyine yayılması sonucu oluşan tümörlerdir. Yetişkinlerde birincil beyin tümörlerinden daha sık görülürler ve genellikle akciğer, meme, kolon, böbrek veya melanom gibi kanserlerin beyine metastaz yapmasıyla ortaya çıkarlar.

 

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba 👋
Yardım ister misiniz?